Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Koronavirus - Covid-19

Myndighetenes generelle instruks.

  1. Nødnumre må brukes kun av akutt syke persoener.
  2. Alle skal holde seg hjemme hvis man oppleverer typiske symptomer.
  3. Hvis du har behov for hjelp fra lege skal du ring din fastlege.
  4. Ring nødtelefonen hvis du er akutt syk.