Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VIRUSINFEKSJON

Virusinfeksjon er en infeksjon som forårsakes av virus. Virusinfeksjoner kan være kroniske eller akutte, og sykdomstilstanden kan variere fra subkliniske infeksjoner til alvorlige livstruende sykdommer. Etter gjennomgått infeksjon blir mennesket kvitt de fleste virus, men noen virus (som herpesvirus) vil etter primærinfeksjon alltid finnes i kroppen.

Diagnosen ved virusinfeksjon stilles i enkelte tilfeller klinisk, i andre tilfeller ved å påvise virus eller deler av virus, og andre ganger igjen ved påvisning av antistoffer mot et bestemt virus.

I de senere årene har det blitt utvilket behandling som hemmer eller dreper viruset; eksempler på dette er hiv-infeksjon, infeksjon med hepatitt B- og C-virus (se hepatitt) og Herpes simplex-virus. Det finnes fortsatt imidlertid ved de fleste virusinfeksjoner ingen kausal behandling. De mest effektive vaksiner som er i bruk i dag, er mot virusinfeksjoner (f.eks. gul feber, poliomyelitt, hepatitt A og hepatitt B).